Bếp từ EUH6800-Eurogold- bếp 2 vùng nấu cảm ứng điện từ.

7,260,000

Giá thị trường: 12,960,000 - Tiết kiệm: 5,700,000 (44%)

Bếp từ EUH6800-Eurogold- bếp 2 vùng nấu cảm ứng điện từ.

0944.566.331