Giá vắt quần âu Premium series – Eurogold.

. Giá vắt quần âu Eurogold là một trong những phát kiến thông minh trong công cuộc bảo quản quần áo mà đặc biệt là bảo quản quần âu

. Đây là một trong những phụ kiện tủ áo rất cần thiết trong cuộc sống hiện đại.

. Đầy đủ KT: 600-700-800-900mm.

 266, Đường Xuân Thành, Phường Tân Thành, TP. Ninh Bình.

ĐT : 0944 566 331.

EUA22460
EUA22470
EUA22480
EUA22490
Xóa
0944.566.331